Republikens president hedrar nationella veterandagen

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 19/2015
24.4.2015

Republikens president Sauli Niinistö hedrar nationella veterandagen måndagen den 27 april 2015, då det har förflutit 70 år sedan kriget tog slut i Finland.

President Niinistö deltar med sin maka Jenni Haukio i nationella veterandagens riksomfattande huvudfest i Tavastehus. Presidenten hedrar huvudfesten genom sin närvaro och deltar i utdelningen av utmärkelsetecken och i kaffestunden tillsammans med veteranerna.

På veterandagen belönar republikens president 1 803 krigsveteraner, som tidigare inte tilldelats finländska utmärkelsetecken. En förteckning över de veteraner som förlänats medalj av I klass av Finlands Vita Ros orden finns på riddarordnarnas webbplats. Det är första gången som utmärkelsetecken förlänas på nationella veterandagen.

På nationella veterandagen utfärdar republikens president även överbefälhavarens dagorder, som riktar sig till våra krigs veteraner och lottor. Överbefälhavarens dagorder utfärdades senast år 1995, då det hade förflutit 50 år sedan krigets slut. Nationella veterandagen firas den 27 april, då Lapplandskriget och därmed även andra världskrigets strider i Finland tog slut år 1945.