Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Rysslands anfall mot Ukraina och aktuella frågor gällande Kina

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 294/2022
6.5.2022

Fredagen den 6 maj diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott Rysslands anfall mot Ukraina och säkerhetsläget i Europa.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade också aktuella frågor som rör Kina.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353, Marja Liivala, avdelningschef (Ryssland och Ukraina), tfn 0295 351 727, och Jari Sinkari, avdelningschef (Kina), tfn 0295 350 083, utrikesministeriet