Rysslands kontakt till republikens presidents kansli

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 7/2015
16.2.2015

Ryska ambassaden har på tjänstemannanivå gjort en förfrågan om Finlands beslut av den 6 februari 2015 att delta i utbildnings- och övningssamarbete med Förenta staterna. Kontakten skedde per telefon den 9 februari 2015. Republikens presidents kansli informerade om beslutet i enlighet med de uppgifter som uppgivits i offentligheten.

Republikens president Sauli Niinistö träffade i ett annat sammanhang Rysslands ambassadör Aleksandr Rumjantsev den 10 februari 2015. Vid detta möte väckte Finlands beslut om gemensamma övningar inga nya frågor.