Självständighetsdagens konsert tar lyssnaren med på en resa in i det finländska själslandskapet

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 62/2013
26.11.2013

Republikens president Sauli Niinistö står med sin hustru Jenni Haukio värd för självständighetsdagens konsert och mottagning i Tammerforshuset den 6 december 2013.

Självständighetsdagens konsert är en resa in i det finländska själslandskapet på musikens och litteraturens vingar. Solister vid konserten är Soile Isokoski, Vesa-Matti Loiri, Waltteri Torikka och Maria Ylipää. Utöver dem uppträder en grupp med skådespelare som tolkar textavsnitt av finländska författare från vårt lands självständighetstid. Textavsnitten, som valts ut tillsammans med Finska Litteratursällskapet, representerar både poesi och prosa. Med finns texter både av nutida och redan bortgångna författare. Konsertens musikstycken och det litterära innehållet bildar tillsammans en berättelse som utgör ett perspektiv på det finländska – på vilka finländarna är och på hur vår identitet som nation har byggts upp. Orkester vid konserten är Tammerfors filharmoniska orkester med Santtu-Matias Rouvali som kapellmästare. Vid konserten uppträder även ungdomskören Sympaatti och gosskören Pirkanpojat.

Konserten börjar i Tammerforshusets stora sal cirka kl. 19.30, efter att presidentparet har tagit emot alla inbjudna gäster. Välkomstceremonin inleds kl. 17.30 med de nästan 100 krigsveteraner som inbjudits till självständighetsdagens mottagning i spetsen. Totalt har cirka 1 700 gäster från samhällets olika områden och från samtliga Finlands landskap inbjudits. Med valet av de inbjudna gästerna vill presidentparet framhäva betydelsen av det arbete som utförs på olika håll i landet för det självständiga Finlands framgång. Gästlistan har sammanställts i samarbete med olika aktörer i landskapen.

Efter konserten cirka kl. 20.30 är presidentparet värd för en kaffebjudning för krigsveteranerna. De övriga gästerna förflyttar sig till mottagningen i Sorsapuistosali, där man dukar upp en buffé med lokala produkter. Råvarorna är närproducerade produkter och ekoprodukter från små producenter i Birkaland och trakteringen tillreds gemensamt av Tammerforshuset och Pirkanmaan Keittiömestariyhdistys.

För bakgrundsmusiken när gästerna tas emot och för musiken under kaffeserveringen i Tammerforshuset svarar Gardets musikkår under ledning av försvarsmaktens överkapellmästare, musiköverstelöjtnant Elias Seppälä och chefen för Gardets musikkår, musikmajor Jyrki Koskinen. Under mottagningen i Sorsapuistosali spelar Tammerfors filharmonikers salongsorkester bakgrundsmusik.

Mottagningen i Tammerforshuset väntas sluta cirka kl. 22.30. Rundradion direktsänder mottagningen på TV 1 kl. 17.15–21.30.