Republikens president inspekterade Pansarbrigaden

Republikens president Sauli Niinistö inspekterade Pansarbrigaden onsdagen den 4 mars 2020 i Parolannummi i Hattula. Under inspektionsbesöket bekantade sig president Niinistö med Arméns och Pansarbrigadens verksamhet och tog del av…