Schweiz förbundspresident besökte Finland

Schweiz förbundspresident Ueli Maurer avlade ett arbetsbesök i Finland fredagen den 10 maj 2019. Tema för de offentliga samtalen med president Niinistö var förutom de bilaterala relationerna mellan Finland och…