Republikens president Sauli Niinistös tal vid öppnandet av insamlingen Gemensamt Ansvar 2015 den 1.2.2015

Bild: Yle/Pekka Sipilä

Bild: Yle / Pekka Sipilä

Vem är min nästa? Vems nöd är störst? Vem bestämmer vem som får hjälp och på vilka grunder? Även i år ställer insamlingen Gemensamt Ansvar oss inför stora frågor. 

Gemensamt Ansvar inleddes i tiden för att reparera skadorna efter kriget här i Finland. I dag hjälper insamlingen människor här hemma och ute i världen. Kriser och katastrofer inträffar ofta långt härifrån, men via nyheterna får också vi se det mänskliga lidande de förorsakar.

I år är Haiti det internationella målet för insamlingen och samtidigt den största stödmottagaren. Vid just denna tid för fem år sedan kunde vi följa hur förstörelsen efter jordbävningen visade sig vara allt hemskare dag för dag.  Redan samma år fick Haiti hjälp också av medel från Gemensamt Ansvar.

Över 200 000 människor dog och två miljoner blev hemlösa. Omfattningen av förödelsen var nästan ofattbar. Det är klart att följderna av jordbävningen fortfarande syns i Haiti – framför allt eftersom Haiti var och fortfarande är ett av världens fattigaste länder. Med hjälp av de insamlade medlen från årets Gemensamt Ansvar fortsätter byggandet av skolor i Haiti, ett projekt som startats av Kyrkans Utlandshjälp. Dessutom bekostas utbildning i mänskliga rättigheter och katastrofberedskap för lärare.

Möjligheten att gå i skola, lära sig läsa och få en utbildning är av största vikt för att människor ska kunna lyftas ur fattigdomen och för att ett land själv ska kunna ta hand om sina medborgare. Något som visar vikten av utbildning är att Nobels fredspris senast tilldelades just Malala Yousafzai – en blott 17-årig pakistansk flicka som med risk för sitt eget liv har kämpat för flickors rätt att gå i skola.

* * *

Mänskligt lidande och behov av hjälp finns också alldeles nära oss. Bara i Finland lever över 600 000 människor under fattigdomsgränsen. Den finländska fattigdomen är annorlunda än nöden i utvecklingsländerna, men det finns ingen orsak att gradera lidande, och fattigdom i olika länder bör inte ställas mot varandra. Det gäller att försöka hjälpa alla som är i behov av hjälp.

Det officiella stöd- och servicesystemet kan inte heller i Finland alltid förmedla den hjälp som behövs. Förutom fattigdom finns här mycket ensamhet, sjukdom och andra livskriser. Stöd behövs på många ställen mer än vad samhället är i stånd att ge.

Genom årets Gemensamt Ansvar får fattiga och andra nödställda i Finland hjälp. Frivilligverksamheten Helhjärtat för fram hjälpen. Den är ett fint exempel på modern medborgarverksamhet. De som är i behov av stöd och de som ger stöd förs samman på nätet. På nätsidan kan man både be om hjälp och erbjuda hjälp. Man kan till exempel bli promenadsällskap åt en åldring, extramormor för en familj eller gå med i en grupp som erbjuder ekonomisk rådgivning.

Att hjälpa någon återgäldas mångfalt. Ett exempel på frivilligverksamhetens popularitet är just insamlingen Gemensamt Ansvar. Även i år är 35 000 talkoarbetare, eller vardagsänglar som insamlingen själv så vackert kallar sina frivilliga, med och förverkligar insamlingen.

Behovet och betydelsen av en stark medborgarverksamhet vid sidan av den offentliga servicen innebär mycket speciellt under svåra tider. Just nu finns ett särskilt behov av traditionell grannhjälp och stöd. Vi behöver en kostnadseffektiv och heltäckande offentlig service, men ingen myndighet blir någonsin vår nästa. De politiska beslutsfattarnas uppgift är å sin sida att genom lagstiftningen skapa och upprätthålla strukturer som garanterar ett människovärdigt liv för alla. Det finländska samhällets styrka grundar sig nu och i framtiden på enhetlighet, på att alla får vara med.

* * *

Vår mänsklighet mäts genom att se om vi vill hjälpa utan att förvänta oss en gentjänst eller egennytta. Kärleken till nästan – stödet till medmänniskan – är en central del av vårt gemensamma ansvar. 

Härmed förklarar jag den 66:e insamlingen Gemensamt Ansvar öppnad. Jag hoppas att så många som möjligt kan delta i insamlingen och på så sätt hjälpa sin nästa både när och fjärran. Låt oss göra det Helhjärtat!