President Alexander Stubb (i mitten på scenen) och statsminister Petteri Orpo (t.v.) i samtal med redaktören Jan Andersson (t.h.). Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Gullrandadiskussionernas andra dag handlade om Finlands ställning i Europa och världen


Gullrandadiskussionernas andra dag inleddes med ett samtal mellan republikens president Alexander Stubb, statsminister Petteri Orpo och redaktören Jan Andersson. Diskussionen var inriktad på Finlands roll som stöd för Ukraina och som medlem i Nato. President Stubb och statsminister Orpo betonade att Finland står vid Ukrainas sida.

“Finland fortsätter att stödja Ukraina så länge det behövs”, sade president Stubb.

Presidenten ser helgens fredskonferens i Schweiz som ett första steg mot fred: “Fredsprocessen består av olika etapper och nu tas de första stegen. Det som har förändrats jämfört med tidigare är att vi nu talar om fred. Och det i sig är viktigt.”

Enligt statsminister Orpo är utvidgningen av EU en av de viktigaste byggstenarna med tanke på stabilitet.

“EU:s utvidgning är en geopolitisk nödvändighet. Finland måste ta en betydande roll i processen”, sade Orpo.

Hurdant är Finland som en del av den globala västvärlden?

Fredagens andra debatt handlade om Finland som en del av den globala västvärlden. Paneldeltagare var Heidi Hautala, vice ordförande för Europaparlamentet, Janne Kuusela, överdirektör vid försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning, och Timo Miettinen, akademiforskare vid Helsingfors universitet. Diskussionen modererades av ledande sakkunnig Katri Makkonen.

Enligt deltagarna i diskussionen borde Finland intressera sig mer för vad som händer i andra EU-länder. Det behövs gemensamma europeiska lösningar i centrala frågor, eftersom Finland inte ensamt har resurser att ta itu med de största frågorna, såsom klimatförändringar.

Gemensamma lösningar behövs också inom försvarsindustrin. Enligt Janne Kuusela kom den ryska aggressionen som en chock för de europeiska länderna 2014. Flera europeiska länder hade dragit ner på sin försvarsförmåga och avvecklat sin försvarsindustri.

“Det räcker inte bara med pengar, även om det nu finns en vilja att investera. När man väl har kört ner sitt försvar tar det lång tid att bygga upp det igen. Vägen framåt är att arbeta tillsammans”, sade Kuusela.

Finland som global partner

Dagens sista debatt handlade om Finlands roll som global partner. Temat diskuterades av Leena-Kaisa Mikkola, Finlands ambassadör i Peking, Tytti Tuppurainen, ordförande för socialdemokratiska riksdagsgruppen, och Janne Taalas, VD för CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation. Moderator var Annastina Haapasaari, ansvarig chefredaktör för tidningen The Ulkopolitist.

“Finland har i åratal varit känt som ett nordiskt land som både kan och vill samarbeta. Vi har alltid kommit överens med dem som tänker annorlunda”, sade Leena-Kaisa Mikkola.

Debattörerna poängterade den globala söderns växande betydelse och sade att den inte ska ses som en enda partner, utan att de enskilda länderna är sinsemellan mycket olika.

Den globala västvärldens betydelse minskar. Ett exempel på detta är att man i fredsavtal i krig som kriget i Ukraina tidigare inte ens tog med länder utanför västvärlden. I dag är den globala södern involverad. Det är ett tecken på förändring i världsordningen, påpekade Janne Taalas.

“Vi måste lyssna på länder som inte håller med i stället för att säga att de har fel”, sade Taalas.

Mot en ny tid

I sitt slutanförande betonade president Stubb vikten av Gullrandadiskussionerna som en arena för debatt om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

“Vår utrikespolitiska debatt har ofta varit försiktig. Nu verkar dammen ha brustit. Diskussionerna präglades av en anda av öppenhet och uppskattning”, sade president Stubb.

“För mig är utrikespolitik alltid ett lagspel. Finlands utrikespolitik utformas av republikens president i samverkan med statsrådet, men lika viktigt ser jag samarbetet med riksdagen. I Finland råder det aldrig någon oklarhet om de stora riktlinjerna”, framhöll presidenten.

Gullrandadiskussionerna fortsätter nästa år på Gullranda i Nådendal.


Fler nyheter

Fler nyheter