Anna Eronen

Anna Eronen

Kommendörkapten

Generalstabsofficersexamen, Försvarshögskolan, 2019–2021
Magisterexamen i militärvetenskaper, Försvarshögskolan, 2004–2007

3:e adjutant till republikens president 2022–
Avdelningsstabsofficer, Marinstaben, 2021–2022
Sektorchef, Försvarsmaktens underrättelsetjänst, 2015–2019
Divisionschef vid minflottiljen, Kustflottan, 2014–2015
Fartygsbefälhavare, Finska vikens marinkommando, 2013–2015
Internationella uppdrag, EUNAVFOR, Indiska oceanen, 2011
Vapenslagsofficer och första officer, Finska vikens marinkommando, 2007–2013