Försvarspolitisk rådgivare

Rasmus Hindrén

Rasmus Hindrén. Foto: Brand Photo

Magister i samhällsvetenskaper (internationella relationer), Helsingfors uni- versitet, 2007

Försvarspolitisk rådgivare till republikens president och medlem av kabinet- tet 2024–
Konsultativ tjänsteman, teamledare för EU- och Natofrågor, Försvarsmi- nisteriet 2023–2024
Direktör för internationella relationer, Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot, 2020–2023
Specialsakkunnig, Försvarsministeriet, 2020
Försvarsråd, Finlands ambassad i Washington DC, 2017–2020
Specialsakkunnig i försvarssamarbete, Försvarsministeriet, 2017
Specialsakkunnig, EU-samordnare, Försvarsministeriet, 2014–2016
Specialsakkunnig, Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen, 2011–2014
Sakkunnig i Natofrågor, Försvarsministeriet, 2010–2011
Sakkunnig i EU-politik, Försvarsministeriet, 2009–2010
Sakkunnig, Försvarsministeriet, 2008–2009
Specialsakkunnig, internationella staben vid Nato, 2007–2008