Juridisk rådgivare

Juha Rainne

Juha Rainne. Kuva: Kimmo Räisänen

Master of Laws, New York University (NYU), 2022
Juris kandidat, Helsingfors universitet, 2004

Juridisk rådgivare till republikens president och medlem av kabinettet 2024– 
Enhetschef, Enheten för folkrätt, Utrikesministeriet, 2022–2024
Tjänstemannasekreterare till understatssekreteraren och avdelningschefen, Politiska avdelningen, Utrikesministeriet, 2018–2020
Ambassadråd, Rysslandsenheten, Utrikesministeriet, 2016–2018
Ställföreträdare för beskickningschefen, Finlands ambassad i Beirut, 2013– 2016
Ambassadsekreterare, Finlands ständiga representation vid Nato, 2010–2013
Utrikessekreterare, Enheten för Mellanöstern, Utrikesministeriet, 2009– 2010
Ambassadsekreterare, Finlands ambassad i Islamabad, 2008–2009
Forskare, Erik Castrén-institutet, Helsingfors universitet, 2008
Lagstiftningssekreterare, Enheten för folkrätt, Utrikesministeriet, 2004– 2007