President Stubb besöker Utsjoki och Enare


Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 29/2024
17.5.2024

Republikens president Alexander Stubb kommer att besöka Utsjoki och Enare i Lappland 23–24 maj 2024.

Besöket inleds torsdagen den 23 maj i Nuorgam i Utsjoki där president Stubb bekantar sig med Nuorgams lågstadieskola och intervjuas av skolans elever. Efter skolbesöket kommer presidenten att ha ett lunchmöte med ledningen för Utsjoki kommun och renägare. Temat för diskussionen är aktuella frågor som gäller regionen och dess näringsliv.

President Stubb träffar allmänheten i byahuset Giisá i Utsjoki med start ca kl. 13.30.

På eftermiddagen besöker president Stubb Kevo naturreservat. På programmet står bland annat ett besök på Lapplands forskningsinstituts fältstation i Kevo, diskussioner med representanter för Forststyrelsen och en vandringstur.

Fredagen den 24 maj träffar president Stubb representanter för sametinget i Enare för att diskutera aktuella frågor som berör samerna. Presidenten kommer också att besöka Samemuseet och naturumet Siida, som har utsetts till årets europeiska museum.

I Ivalo kommer presidenten att träffa ledningen för Enare kommun för en diskussion om dagsaktuella frågor i Norra Lappland. Dessutom kommer presidenten att träffa representanter för renbeteslagen i Enare.

Besöket i Lappland avslutas vid skol- och kulturcentret Kaarre i Ivalo, där presidenten träffar ortsbor cirka kl. 14.30.


Fler nyheter

Fler nyheter