President Stubb deltar i Europeiska politiska gemenskapens möte i Storbritannien


Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 39/2024
19.6.2024

Republikens president Alexander Stubb kommer att delta i Europeiska politiska gemenskapens möte i Woodstock i Storbritannien torsdagen den 18 juli 2024. Mötet väntas samla ett femtiotal stats- och regeringschefer från Europa.

I president Stubbs program ingår också flera bilaterala möten.

Det här är fjärde gången som Europeiska politiska gemenskapen sammanträder. Det föregående mötet hölls i Granada, Spanien, i oktober 2023 i samband med ett informellt möte i Europeiska rådet.


Fler nyheter

Fler nyheter