President Stubb till Schweiz för att delta i fredskonferens för Ukraina


Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 37/2024
12.6.2024

Republikens president Alexander Stubb kommer att delta i en konferens om fred i Ukraina i Bürgenstock, Schweiz, 15–16 juni 2024.

Syftet med konferensen är att skapa en gemensam förståelse för en väg mot en rättvis och varaktig fred i Ukraina. Diskussionerna kommer att fokusera på de kort- och långsiktiga milstolparna i fredsprocessen och vilka som bör vara involverade i de olika stegen av processen. Konferensen arrangeras i Schweiz på initiativ av Ukraina.

I president Stubbs program ingår också flera bilaterala möten.


Fler nyheter

Fler nyheter