President Stubb träffade OSSE:s generalsekreterare Helga Schmid


Republikens president Alexander Stubb träffade generalsekreteraren för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Helga Schmid på Presidentens slott tisdagen den 7 maj 2024.

Under mötet diskuterade presidenten och generalsekreteraren bland annat Finlands ordförandeskap i OSSE 2025, OSSE:s roll i stödet till Ukraina samt organisationens regionala verksamhet. Under det två dagar långa besöket träffade generalsekreterare Schmid också utrikesminister Elina Valtonen och besökte riksdagen.


Fler nyheter

Fler nyheter