Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president fick ny tjänstebil


Republikens president har fått en ny tjänstebil. Bilen är en bepansrad Audi A8 L Security quattro och den togs i bruk torsdagen den 11 april 2024. Den nya bilen ersätter den tidigare 12 år gamla tjänstebilen.

Den nya tjänstebilen har upphandlats genom ett ramavtal konkurrensutsatt av staten. Konkurrensutsättningen genomfördes i samarbete med statsrådets kansli, som bytte till en motsvarande tjänstebil. Processen för konkurrensutsättning inleddes hösten 2022.

Anskaffningen av republikens presidents tjänstebil är inte bunden till en ämbetsperiod eller en person, utan en långsiktig livscykelupphandling i linje med planeringen av verksamheten och ekonomin vid republikens presidents kansli.

De totala kostnaderna för anskaffningen av tjänstebilen är 1,1 miljoner euro, varav ungefär hälften är bilskatt. I det totala beloppet ingår även för kostnader för periodisk service, säkerhetskontroller och utbildning.


Fler nyheter

Fler nyheter