Republikens president Alexander Stubb läser texten på banden av en krans vid Hjältekorset på Sandudds begravningsplats.
Republikens president Alexander Stubb hedrade minnet av de stupade och lade en krans vid Hjältekorset på Sandudds begravningsplats i Helsingfors söndagen den 19 maj 2024. Foto: Oskar von Hessen/Ruotuväki

Republikens president hedrade minnet av de stupade


Söndagen den 19 maj 2024 hedrade republikens president Alexander Stubb och fru Suzanne Innes-Stubb minnet av de stupade i våra krig. President Stubb lade en krans vid Hjältekorset på Sandudds begravningsplats i Helsingfors.

De stupades dag infaller den tredje söndagen i maj. Med dagen hedrar man minnet av dem som stupat, avrättats eller dött i fångläger i krig eller i fredsbevarande uppdrag som rört Finlands territorium eller finländare.

De stupades dag högtidlighålls av tradition med uppvaktning och kransnedläggning vid hjältegravarna runt om i landet. På Sandudds begravningsplats nedlades en krans också av företrädare för statsrådet, försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet, Förbundet för de stupades anhöriga, veteran- och försvarsorganisationerna samt Helsingfors stad.


Fler nyheter

Fler nyheter