Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Finlands deltagande i insatser i Röda havet, frågor som rör Ryssland samt Rysslands anfallskrig mot Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
8.3.2024
Pressmeddelande

Fredagen den 8 mars diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott frågor som rör Ryssland, Rysslands anfallskrig mot Ukraina samt Finlands stöd till Ukraina.

Därtill diskuterade presidenten och ministerutskottet Finlands deltagande i internationell krishantering i Röda havet. De fastställde att Finland deltar i insatsen EUNAVFOR ASPIDES med högst fem soldater och i insatsen Prosperity Guardian med högst två soldater. Soldaterna ska delta i insatsernas stabsuppgifter.

Ytterligare information: Petri Hakkarainen, avdelningschef, tfn 0295 351 130; Marja Liivala, avdelningschef (Ukraina och Ryssland), tfn 0295 351 727, utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet


Fler nyheter

Fler nyheter