Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Irans attack mot Israel och situationen i Mellanöstern


Statsrådets kommunikationsavdelning
15.4.2024
Pressmeddelande

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott samlades till ett extra möte måndagen den 15 april för att diskutera Irans attack mot Israel natten mellan lördag och söndag samt situationen i Mellanöstern.

Finland fördömer kraftfullt Irans attack och betonar att en deeskalering av den den spända situationen i Mellanöstern är av yttersta vikt. Finland och EU försöker påverka alla parter så att de avstår från åtgärder som ytterligare skulle försämra säkerheten i regionen. Finland fortsätter att hålla aktiv kontakt med länderna i regionen.

Ytterligare information: Petri Hakkarainen, avdelningschef, tfn 0295 351 130, Sofie From-Emmesberger, avdelningschef, tfn 0295 350 802, utrikesministeriet


Fler nyheter

Fler nyheter