Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade läget i Mellanöstern samt aktuella frågor kring Natos avskräckning och försvar


Statsrådets kommunikationsavdelning
19.4.2024
Pressmeddelande

Fredagen den 19 april diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott läget i Mellanöstern, i synnerhet attack mot Iran i natt.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade också aktuella frågor kring Natos avskräckning och försvar.

Dessutom diskuterade presidenten och ministerutskottet Ukraina och beredningen av statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Ytterligare information: Outi Holopainen, understatssekreterare, tfn 0295 350 841, Sofie From-Emmesberger, avdelningschef, tfn 0295 350 802, utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet


Fler nyheter

Fler nyheter