Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse


Statsrådets kommunikationsavdelning
26.4.2024
Pressmeddelande

Fredagen den 26 april diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott beredningen av statsrådets redogörelser.

I statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse bedöms Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska omvärld och fastställs prioriteringarna och målen i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Redogörelsen anger huvudlinjerna för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik i en ny tid.

Finlands FN-strategi ses över som en del av utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen. Omvärldsanalysen i redogörelsen styr också beredningen av en försvarsredogörelse. Avsikten är att redogörelsen ska lämnas till riksdagen under vårsessionen.

Utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen kompletteras av en redogörelse om internationella ekonomiska relationer och utvecklingssamarbete, som innehåller riktlinjer om Finlands förbindelser till utvecklingsländer. Även redogörelsen om internationella ekonomiska relationer och utvecklingssamarbete ska lämnas till riksdagen under vårsessionen 2024.

Ytterligare information: Petri Hakkarainen, avdelningschef, tfn 0295 351 130, och Outi Holopainen, understatssekreterare, tfn 0295 350 841, utrikesministeriet


Fler nyheter

Fler nyheter