Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade stödet till Ukraina och försvarssamarbetet med Förenta staterna


Statsrådets kommunikationsavdelning
17.5.2024
Pressmeddelande

Fredagen den 17 maj diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott tillhandahållandet av utbildningsstöd till Ukrainas väpnade styrkor inom ramen för utbildningsinsatsen Operation Interflex, som genomförs under Storbritanniens ledning. Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet fastställde att Försvarsmakten fortsätter att delta i tillhandahållandet av utbildningsstöd till Ukrainas väpnade styrkor i Storbritannien med cirka 20 personer.

Presidenten och ministerutskottet fick också ta del av en aktuell översikt över fördjupat bilateralt försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna. Teman var bland annat Försvarsmaktens anslutning till samarbetsprogrammet för USA:s nationalgarde, försvarsmaterielsamarbetet, tekniksamarbetet och övningssamarbetet.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade också beredningen av statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse. Dessutom tog presidenten och ministerutskottet del av Säkerhetskommitténs årliga rapport om säkerheten i samhället.

Ytterligare information: Petri Hakkarainen, avdelningschef, tfn 0295 351 130, Outi Holopainen, understatssekreterare, tfn 0295 350 841, utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet; Petteri Korvala, generalsekreterare, tfn 0295 140 700, Säkerhetskommittén


Fler nyheter

Fler nyheter