Foto: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Republikens president premierade meriterade mammor med utmärkelsetecken


Republikens president Alexander Stubb deltog tillsammans med sin maka Suzanne Innes-Stubb i den nationella morsdagsfesten arrangerad av Mannerheims Barnskyddsförbund och social- och hälsovårdsministeriet söndagen den 12 maj 2024 i Helsingfors.

Vid ceremonin i Statsrådets festvåning tilldelades 39 mammor en medalj av I klass av Finlands Vita Ros orden. Utmärkelsetecknet förlänas av republikens president som erkänsla för förtjänstfullt arbete med att fostra barn och främja familjeliv och föräldraskap.

Bland de belönade finns mammor till storfamiljer, ensamstående mammor, foster-, adoptiv- och stödföräldrar och mammor till specialbarn. Mammorna kommer från olika delar av Finland, från Åland till Lappland. Utmärkande för de belönade mammorna är deras framstående insatser som fostrare, inte bara i den egna kärnfamiljen utan också i olika organisationer. Många av dem gör också frivilligarbete för att öka välbefinnandet bland barn och unga. I år är den äldsta premierade mamman 99 år och den yngsta 43 år.

Statsrådets hälsning till den nationella morsdagsfesten framfördes av Sanni Grahn-Laasonen, minister för social trygghet, och festtalet hölls av Mirjam Kalland, ordförande för Mannerheims Barnskyddsförbund. Efter festen deltog presidentparet i en kaffebjudning tillsammans med de belönade mödrarna.

Republikens president har belönat finländska mödrar sedan 1946.


Fler nyheter

Fler nyheter