Republikens presidents maka Suzanne Innes-Stubb övergår till nya arbetsuppgifter


Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 17/2024
25.3.2024

Suzanne Innes-Stubb har sagt upp sig från Kone Oyj för att anta nya utmaningar vid Aalto-universitetet.

Republikens presidents maka Suzanne Innes-Stubb har den 20 mars 2024 sagt upp sig från sin anställning på Kone, där hon har lett det globala teamet för regelefterlevnad i egenskap av Vice President, Global Compliance. Teamet svarar bland annat för Kones uppförandekod, frågor som gäller mänskliga rättigheter och sanktioner samt arbetet mot korruption, bedrägeri, trakasserier och diskriminering. Innes-Stubb kommer att fortsätta arbeta på Kone fram till den 14 juni.

Suzanne Innes-Stubb övergår i Aalto-universitetets tjänst som ledande arbetslivssakkunnig inom företagsjuridik. I denna roll kommer hon till exempel att undervisa i valbara kurser i företagsjuridik på magisternivå. Hennes treåriga deltidsanställning börjar den 1 september 2024.

”Jag har trivts utmärkt i Kones tjänst och är tacksam för att min arbetsgivare har erbjudit mig möjligheten att ändra min arbetsbeskrivning efter det att min make blivit vald till republikens president. Efter noggrant övervägande tror jag emellertid att min nya befattning ger mig bättre möjligheter att arbeta för Finland även som maka till republikens president. Samtidigt kan jag fortsätta att arbeta med juridik”, säger Innes-Stubb.

”Det känns väldigt bra att i detta skede av min karriär kunna dela med mig av mina kunskaper till blivande proffs. Jag tror också att jag själv kommer att utvecklas professionellt i den akademiska världen”, säger Innes-Stubb.


Fler nyheter

Fler nyheter