Republikens presidents uttalande på årsdagen för Finlands Natomedlemskap och på 75-årsdagen för Natos grundande


Finland anslöt sig till Nato för exakt ett år sedan, den 4 april 2023. Idag firar vi ettårsjubileum. Samtidigt fyller Nato 75 år.

Nato befinner sig i ett brytningsskede. Efter det ryska anfallskrigets början koncentrerar sig alliansen återigen på avskräckning och försvar. Alliansen har beslutsamt ökat sina ansträngningar för att bemöta den försämrade säkerhetsmiljön. Medlemsstaterna har ökat satsningarna på försvaret och förbundit sig till tvåprocentiga försvarsutgifter i framtiden. Riktningen är den rätta. Att stärka försvarsförmågan är dock en lång process.

Ett centralt förhandsvillkor för Natos handlingsförmåga är intern politisk enhet. Också i fråga om detta har framsteg gjorts under de senaste åren. Rysslands anfallskrig har fört alliansmedlemmarna närmare varandra. I och med de senaste årens beslut och medlemsländernas engagemang är Nato nu, som 75-åring, starkare än någonsin.

Finland skapar som bäst sin profil i alliansen. Vi kommer att visa våra allierade att vi är ett pålitligt, ansvarstagande, säkerhetsskapande och solidariskt medlemsland. Vi ligger i utkanten av Europa, men vi agerar i de institutionella kärnorna.

Den tredje artikeln i Washingtonfördraget förpliktar Natos medlemsländer att utveckla sin nationella försvarsförmåga. Finland är exemplariskt i detta avseende. Vi har konsekvent upprätthållit vår försvarsförmåga även efter det kalla krigets slut. Samtidigt har vi stärkt verksamhetssättet när det gäller den övergripande säkerheten. Detta värdesätts också i Nato.  Vi är inte en liten aktör i alliansen. Vi är ett medelstort medlemsland.

I Finland har den förändring som den militära alliansen medför å ena sidan varit liten, å andra sidan omvälvande. Vi hade redan tidigare utvecklat vår interoperabilitet med Natoländerna och intensifierat försvarssamarbetet med de centrala partnerländerna.

Samtidigt är förändringen betydande. När Finland integreras i Nato, strukturerna och processerna, tar vi till oss ett nytt sätt att tänka. Vi övergår från ett nationellt försvar till ett gemensamt försvar både i militärt och i andligt hänseende. Detta är nytt för oss finländare, även om vår erfarenhet av försvarssamarbete och EU ger en grund.

Integrationen i Nato kommer att räcka länge. Den innebär införlivande av personal i strukturerna och medverkande i Natos uppgifter. Den innebär fastställande av politiska riktlinjer i centrala försvarsfrågor, allt från kärnvapenavskräckning till totalförsvar. Vi har redan kommit en bra bit på vägen.

Finlands stora styrka som alliansmedlem är den nationella enheten. Nio av tio finländare stödjer medlemskapet. Vi kommer även i fortsättningen att arbeta så att alliansen utvecklas på ett sätt som ökar Finlands och de allierades säkerhet. Finland bär sitt ansvar för säkerheten både i närområdena och vid behov längre bort.


Fler nyheter

Fler nyheter