Rauhanvälityksen neuvonantaja

Ville Brummer

Ville Brummer. Kuva: Kimmo Falck

Tekniikan tohtori, Aalto-yliopisto, 2010
Diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu 2005

Tasavallan presidentin rauhanvälityksen neuvonantaja ja kabinetin jäsen, 2024–
Ohjelmajohtaja ja johtoryhmän jäsen, CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation sr (aikaisemmin Crisis Management Initiative ry), 2013–2024
Tutkimus- ja kehityspäällikkö ja johtoryhmän jäsen, Crisis Management Initiative ry, 2010–2013
Projektiassistentti, neuvonantaja ja projektipäällikkö, Crisis Management Initiative ry, 2008–2010
Tutkija, Teknillinen korkeakoulu, 2005–2008