Verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja.

Tämä on tasavallan presidentin kanslian saavutettavuusseloste, joka koskee verkkosivustoa presidentti.fi.

Seloste on laadittu 22.9.2020. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut tasavallan presidentin kanslia yhteistyössä sivuston teknisen toimittajan kanssa syyskuussa 2020.

Presidentti.fi-sivuston saavutettavuuden tila

Presidentti.fi-sivusto täyttää osittain Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA. Digipalvelulaki velvoittaa täyttämään kaikki A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit.

Saavutettavuuspuutteet ja niiden korjaaminen

Sivustollamme on ei-saavutettavaa sisältöä, jota koko ajan kehitetään saavutettavaksi.

Puutteita on havaittu seuraavissa osioissa:

  • Sivuston hakutoiminto
  • Otsikkotason hierarkia
  • Linkkien kontrasti ja tekstivastineet
  • Sivuston käyttö näppäimistöllä
  • Kuvien tekstivastineet ja kuvagallerian toiminnot
  • Otsikko-, linkki- ja päivämäärätyylit
  • Videopalvelun linkkien ja tekstien kontrastit
  • Sivupohjien maamerkkien rakenteet ja nimeäminen
  • Uutiset-osion sivuotsikot
  • Yksittäiset pdf-tiedostot

Verkkosivustomme teknisen saavutettavuuden kehittämisen on käynnissä. Tavoite on saada saavutettavuushuomiot korjattua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Merkittävimpien sisältösivujen osalta sisällölliset puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Sivustolla on myös laajoja artikkelityyppisiä sisältökokonaisuuksia, jotka ovat rinnastettavissa arkistoksi. Näiden kokonaisuuksien sisällöllistä saavutettavuutta kehitetään vuoden 2021 aikana.

Palaute ja yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta. Voit lähettää palautteesi sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tpk.fi. Vastaamme palautteeseen 14 päivän sisällä.

Mikäli tarvitsemasi tieto ei ole saavutettavassa muodossa verkkosivuillamme, voit lähettää meille pyynnön sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tpk.fi. Vastaamme kyselyyn 14 päivän sisällä. Jos pyyntö koskee laajaa sisältöä, voimme jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia ja et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa. Sivustolla ohjeistetaan ilmoituksen tekemisessä ja kerrotaan, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000