Miten presidenttiin voi ottaa yhteyttä?

Tasavallan presidentin yhteystiedot löytyvät täältä.

Miten voin ottaa yhteyttä edellisiin presidentteihin?

Presidentti Martti Ahtisaarelle ja presidentti Tarja Haloselle osoitetut lähetykset voi toimittaa tasavallan presidentin kansliaan.

Presidentti Tarja Halosen toimiston yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta www.presidenthalonen.fi. Presidentti Halosen presidenttikauden 2000-2012 aikaiset verkkosivut on arkistoitu. Sivuilta löytyvät mm. Halosen presidenttikauden aikana pitämät puheet, kuvamateriaalia sekä tietoa matkoista ja vierailuista.

Presidentti Martti Ahtisaaren nykyisen toimiston Crisis Management Initiativen yhteystiedot löytyvät toimiston verkkosivuilta www.cmi.fi. Ahtisaaren presidenttikauden 1994-2000 aikaiset sivut on myös arkistoitu.

Tasavallan presidentin kolmas adjutantti toimii tarvittaessa edellisten presidenttien adjutanttina.

Miten voi anoa armahdusta presidentiltä?

Tietoa tasavallan presidentin armahdusoikeudesta

Lisätietoja armahduksesta oikeusministeriön verkkosivustolta

Voiko tasavallan presidentti myöntää oleskeluluvan tai vaikuttaa oleskelulupa-asioiden käsittelyyn?

Ulkomaalaisasiat eivät kuulu tasavallan presidentin tehtäviin eikä toimivaltaan. Oleskelulupa- ja kansalaisuusasiat ratkaisee Maahanmuuttovirasto sekä ulkomaalaisten maahantuloa koskevat asiat joko ulkoministeriö, Maahanmuuttovirasto tai paikallinen poliisiviranomainen. Viranomaisen päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeudelle.

Maahanmuuttovirasto ja muut asianomaiset viranomaiset käyttävät itsenäistä päätösvaltaa, joka perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tasavallan presidentti ei voi antaa viranomaisille taikka tuomioistuimille toimintaohjeita eikä muuttaa näiden tekemiä päätöksiä.

Voiko tasavallan presidentti myöntää erivapauksia tai poikkeuksia laeista?

Tasavallan presidentillä ei ole toimivaltaa myöntää poikkeuksia lakien säännöksistä.

Miten tasavallan presidentiltä anotaan kunniamerkkiä tai arvonimeä?

Tietoa kunniamerkeistä ja niiden myöntämisestä.

Pääseekö Presidentinlinnaan tutustumaan?

Presidentinlinnan saleihin, taideteoksiin ja kalusteisiin voi tutustua virtuaalikierroksella. Tutustumiskierroksia Presidentinlinnaan ei toistaiseksi järjestetä.

Kultarannan puistoalueelle on kesäaikana yleisöllä vapaa pääsy perjantaisin kello 18–20 sekä opastetuilla kierroksilla Naantalin matkailuyhdistyksen kautta. Mäntyniemeen ei järjestetä tutustumiskierroksia. Lisätietoa virka-asunnoista.

Mistä voin tilata tasavallan presidentin virallisen valokuvan? Entä edellisten presidenttien valokuvia?

Tasavallan presidentin virallista valokuvaa sekä edellisten presidenttien valokuvia voi tilata PunaMusta Oy:n verkkokaupasta. Kuvia voi tilata joko kehystettyinä tai kehystämättöminä.