Usein kysyttyä

Miten presidenttiin voi ottaa yhteyttä?

Tasavallan presidentin yhteystiedot löytyvät täältä.

Miten voin ottaa yhteyttä edellisiin presidentteihin?

Presidentti Sauli Niinistön toimiston yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta www.presidentniinisto.fi.

Presidentti Niinistön presidenttikausien 2012-2024 aikaiset verkkosivut on arkistoitu. Sivuilta löytyvät mm. Niinistön presidenttikausien aikana pitämät puheet, kuvamateriaalia sekä tietoa matkoista ja vierailuista.

Presidentti Sauli Niinistölle osoitetut lähetykset voi toimittaa tasavallan presidentin kansliaan.

Presidentti Tarja Halosen toimiston yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta www.presidenthalonen.fi. Presidentti Halosen presidenttikausien 2000–2012 aikaiset verkkosivut on arkistoitu.

Presidentti Martti Ahtisaaren presidenttikauden 1994–2000 aikaiset sivut on myös arkistoitu.

Tasavallan presidentin kolmas adjutantti toimii tarvittaessa edellisten presidenttien adjutanttina.

Miten voi anoa armahdusta presidentiltä?

Tietoa tasavallan presidentin armahdusoikeudesta

Lisätietoja armahduksesta oikeusministeriön verkkosivustolta

Voiko tasavallan presidentti myöntää oleskeluluvan tai vaikuttaa oleskelulupa-asioiden käsittelyyn?

Ulkomaalaisasiat eivät kuulu tasavallan presidentin tehtäviin eikä toimivaltaan. Oleskelulupa- ja kansalaisuusasiat ratkaisee Maahanmuuttovirasto sekä ulkomaalaisten maahantuloa koskevat asiat joko ulkoministeriöMaahanmuuttovirasto tai paikallinen poliisiviranomainen. Viranomaisen päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeudelle.

Maahanmuuttovirasto ja muut asianomaiset viranomaiset käyttävät itsenäistä päätösvaltaa, joka perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tasavallan presidentti ei voi antaa viranomaisille taikka tuomioistuimille toimintaohjeita eikä muuttaa näiden tekemiä päätöksiä.

Voiko tasavallan presidentti myöntää erivapauksia tai poikkeuksia laeista?

Tasavallan presidentillä ei ole toimivaltaa myöntää poikkeuksia lakien säännöksistä.

Miten tasavallan presidentiltä anotaan kunniamerkkiä tai arvonimeä?

Tietoa kunniamerkeistä ja niiden myöntämisestä.

Pääseekö Presidentinlinnaan tutustumaan?

Presidentinlinnan saleihin, taideteoksiin ja kalusteisiin voi tutustua virtuaalikierroksella. Tutustumiskierroksia Presidentinlinnaan ei toistaiseksi järjestetä.

Kultarannan päärakennuksen, puutarhan ja puistoalueen kunnostuksen vuoksi puisto on suljettuna yleisöltä kesän 2024. Opastettuja kierroksia jatketaan mahdollisuuksien mukaan peruskunnostuksen valmistuttua.

Tasavallan presidentin viralliseen virka-asuntoon Mäntyniemessä ja tasavallan presidentin virka-asunnon väistötilaan Munkkiniemessä ei järjestetä tutustumiskierroksia.

Lisätietoa tasavallan presidentin virka-asunnoista.

Mistä voin tilata tasavallan presidentin virallisen valokuvan? Entä edellisten presidenttien valokuvia?

Tasavallan presidentin virallisen valokuvan voi ladata ja tulostaa omaan käyttöön. Yhteisöt, organisaatiot ja viranomaiset voivat tilata kuvan painatuksen omilta puitesopimustoimittajiltaan omaan käyttöönsä.

Edellisten presidenttien valokuvia voi tilata muun muassa PunaMusta Oy:n verkkokaupasta. Kuvia voi tilata joko kehystettyinä tai kehystämättöminä.