Palkkio ja eläke

Tasavallan presidentin vuotuisesta palkkiosta säädetään laissa, ja palkkio pysyy samana, kunnes eduskunta toisin säätää. Tasavallan presidentin palkkioksi on 1.3.2024 alkaen säädetty 160 000 euroa.

Palkkion lisäksi presidentille kuuluu asunto, jonka kunnossapito, lämmitys, valaistus ja sisustus sekä tarpeellinen henkilökunta kustannetaan valtion varoilla. Presidentin puoliso ei saa palkkiota tai muuta korvausta asemansa johdosta.

Tasavallan presidentin eläkkeestä säädetään laissa. Presidentin vuotuinen eläke on 60 prosenttia kulloinkin voimassa olevasta tasavallan presidentin palkkiosta. Täyden eläkkeen saa kuusi vuotta tai pitempään presidenttinä toiminut henkilö.

Valtio voi kustantaa toimessa aiemmin olleelle presidentille sopivan asunnon kohtuullista vuokraa vastaan, tarjota tarpeen mukaan erilliset työtilat sekä antaa kuljetus-, turvallisuus-, sihteeri- ja toimistopalveluja valtion talousarvion rajoissa.

Presidentin puolisolle ei makseta eläkettä tämän aseman johdosta, mutta hän on leskeksi jäätyään oikeutettu perhe-eläkkeeseen, joka on 50 prosenttia presidentin eläkkeestä.

Presidentin palkkio ja asuntoetu samoin kuin eläke ja perhe-eläke ovat verovapaita. Muista tuloista presidenttiä verotetaan normaalisti.