Tehtävät ja organisaatio

Tasavallan presidentin kanslian tehtävistä on säädetty lailla tasavallan presidentin kansliasta (100/2012). Sen mukaan tasavallan presidentin kanslian tehtävänä on avustaa tasavallan presidenttiä presidentintoimeen kuuluvissa tehtävissä, hoitaa tasavallan presidentin hallintoasiat, säilyttää ja hoitaa tasavallan presidentin arkistoa sekä järjestää tasavallan presidentin ja hänen perheensä tarvitsemat henkilökohtaiset palvelut. Tasavallan presidentin kanslia myös huolehtii tasavallan presidentin henkilökohtaisesta ja hänen käytössään olevien tilojen turvallisuudesta sekä entisten tasavallan presidenttien palveluista.

Tasavallan presidentin kabinetti

Tasavallan presidentin kabinettiin kuuluvat kansliapäällikkö, presidentin neuvonantajat ja viestintäpäällikkö. Kabinetti valmistelee ja esittelee tasavallan presidentille kaikki presidentin kannanottoa tai päätöstä edellyttävät asiat sekä huolehtii niiden seurannasta. 

Kansliapäällikkö toimii myös kabinetin päällikkönä.

Kabinettikokous

Tasavallan presidentti, kabinetin jäsenet ja adjutantit käsittelevät kabinettikokouksessa tärkeimmät tasavallan presidentin ohjelman valmisteluun ja toteutukseen liittyvät asiat. 

Tasavallan presidentin adjutantit

Puolustusvoimat asettaa tasavallan presidentin adjutanteiksi kolme upseeria, jotka ovat määrättynä tasavallan presidentin kansliaan. Adjutanttien yksikköä johtaa ensimmäinen adjutantti. Yksikkö suunnittelee yhdessä kabinetin kanssa tasavallan presidentin ja presidentin puolison ohjelman heidän antamansa ohjauksen mukaisesti sekä valmistelee ja toimeenpanee ohjelman. Toinen adjutantti toimii muiden tehtäviensä ohella presidentin puolison avustajana ja kolmas adjutantti avustaa tarvittaessa eläkkeellä olevia presidenttejä. Tasavallan presidentin adjutanttien palvelusaika ei ole sidottu presidentin toimikauteen. 

Adjutantit ovat palvelleet valtion päämiestä jo Suomen itsenäisyyden alusta lähtien. Käytänne syntyi kenraali C-G. E. Mannerheimin toimiessa valtionhoitajana (tilapäisenä valtionpäämiehenä) vuosina 1918-1919. Muun muassa taiteilija, luutnantti Akseli Gallen-Kallela toimi tuolloin jonkin aikaa valtionhoitaja Mannerheimin adjutanttina.

Organisaatio

Kabinetti

Lauri Tierala

Lauri Tierala
Kansliapäällikkö
Ansioluettelo

Juha Rainne
Oikeudellinen neuvonantaja
Ansioluettelo

Aliisa Tornberg

Aliisa Tornberg
Ulko- ja turvallisuuspoliittinen neuvonantaja
Ansioluettelo

Rasmus Hindrén
Puolustuspoliittinen neuvonantaja
Ansioluettelo

Mari-Kaisa Brander. Kuva: Kimmo Falck

Mari-Kaisa Brander
Viestintäpäällikkö 
Ansioluettelo

Ville Brummer. Kuva: Kimmo Falck

Ville Brummer
Rauhanvälityksen neuvonantaja
Ansioluettelo

Tuomas Telkkä
Kotimaan asioiden neuvonantaja
Ansioluettelo

Adjutantit

Tino Savolainen

Tino Savolainen
1. adjutantti 
Ansioluettelo

Ville Hukkanen
2. adjutantti 
Ansioluettelo

Anna Eronen
3. adjutantti 
Ansioluettelo

Hallinto ja palvelut

Ismo Siikaluoma
Linnanvouti
Ansioluettelo

Organisaatiokaavio