Den grundliga renoveringen av presidentens slott har kommit halvvägs

Rikssalen. Copyright © Republikens presidents kansliRikssalen. Copyright © Republikens presidents kansli

Den två år långa renoveringen av presidentens slott har nu kommit halvvägs. Förstärkningen av husgrunden har slutförts och för närvarande förnyar man yttertaket och hustekniken.

”Husgrunden var det största problemet. Även hustekniken hade kommit till vägs ände och de årliga reparationskostnaderna ökade för varje år”, berättade slottsfogden Anne Puonti vid en presskonferens för medierna tisdagen den 5 november. Den grundliga renoveringen erbjuder även en möjlighet att förbättra framkomligheten och den fria passagen. Konstruktionerna och ytorna repareras och byggnadens säkerhet förbättras. Renoveringen av slottets möbler har konkurrensutsatts, och en liten del restaureras tillsammans med läroanstalter inom området.

Husgrunden visade sig vara i sämre skick än väntat. ”Husgrunderna går inte så djupt som man tänkt sig och konstruktionerna har gjorts på ett annat sätt än i de gamla planerna. Byggnaden är väldigt känslig för sättningsskador”, berättade projektchef Timo Palkonen från SRV Oy.

Grundförstärkningen, som genomfördes genom jetinjektering, blev klar i september 2013. Genom denna metod anlägger man betongpelare i marken genom cementinjektering under högt tryck. Renoveringsarbetet fortsätter fram till oktober nästa år. ”Presidentens slott kommer att vara klart för inflyttning före självständighetsdagen 2014, alldeles som planerat”, sade slottsfogden Puonti.

Konserveringsbygget vid presidentens slott är för närvarande det största i Finland. Museiverket har deltagit i projektet ända sedan planeringsstadiet. Projektet har hittills sysselsatt cirka 1 000 personer och över 100 företag deltar i projektet. Cirka 45 miljoner euro har reserverats för projektet. På grund av renoveringens art preciseras kostnadsberäkningarna i takt med att byggnadsarbetena framskrider.

Konst och föremål som finns i presidentens slott visades förra sommaren på Ateneum. Utställningen visas nu på Tikanojas konsthem i Vasa den 2 november 2013–16 februari 2014.