President Niinistö på Åland: Säkerheten befästs och säkerställs i vardagen

President Niinistö öppnade arbetsåret i Ålands lagting i Mariehamn. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

President Niinistö öppnade arbetsåret i Ålands lagting i Mariehamn. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö besökte Åland och öppnade Ålands lagtings arbetsår 2023–2024 fredagen den 3 november 2023. Han träffade också företrädare för landskapet för att diskutera frågor som är aktuella för Åland.

I sitt tal sade presidenten att det skärpta säkerhetsläget förståeligt nog väcker diskussion också på Åland. ”Ålands ställning grundar sig inte på föreställningar. Ålands demilitarisering och neutralisering har en tydlig folkrättslig grund och den bygger inte bara på internationella fördrag, utan också på europeisk sedvanerätt”, sade presidenten.

Presidenten hänvisade till den utredning som utrikesministeriet gör om Ålands särställning och rättsliga frågor som rör Åland. I utredningen som håller på att slutföras hörs även företrädare för Åland. ”Denna fråga är inte begränsad till principerna för internationell rätt eller Finlands territorium. I dessa frågor måste vi också ta hänsyn till våra västliga partners åsikter.”

”Om situationen blir riktigt svår är det självklart att Finland tillsammans med sina allierade kommer att trygga Ålands ställning. Men säkerheten befästs och säkerställas i vardagen.  Därför vill jag uppmana var och en av er att delta i diskussionen om vad som kan göras på Åland för att öka säkerheten , sade president Niinistö.

Ökat samarbete

Under sitt Ålandsbesök förde presidenten samtal med representanter för landskapet. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

”Jag har också haft glädjen att notera att det praktiska och informella samarbetet mellan landskapet och fastlandet har ökat under de senaste åren”, sade presidenten. Dialog och dagligt samarbete främjas bland annat av Ålandsnätverket (statsrådets nätverk av kontaktpersoner för Ålandsärenden) och Ålandsakademin (utbildning ordnad av Ålands landskapsregering för tjänstemän vid ministerierna).

Presidenten sade att han sätter stort värde på de diskussioner och det samarbete som han under sina ämbetsperioder har haft med företrädare för landskapet. ”Jag är övertygad om att Åland även i framtiden kommer att vara ett tryggt, vackert och livskraftigt landskap. Låt oss alla ta vårt ansvar för detta och låt oss tillsammans arbeta för landskapets bästa.”

Under sitt Ålandsbesök träffade president Niinistö även representanter för landskapet. Diskussionerna handlade om säkerhet, reformen av självstyrelselagen och andra aktuella frågor för Åland, såsom det nyligen genomförda lagtingsvalet.

President Niinistö besökte Åland senast i juni 2022, då han deltog i 100-årsjubileet av Ålands självstyrelse.