President Niinistö: Vitryssland bör vid behov understödas gemensamt

President Niinistö intervjuas i Rundradions Ykkösaamu av redaktör Seija Vaaherkummu. Foto: Jouni Mölsä/Republikens presidents kansli

President Niinistö intervjuas i Rundradions Ykkösaamu av redaktör Seija Vaaherkummu. Foto: Jouni Mölsä/Republikens presidents kansli

Situationen i Vitryssland och fallet Aleksej Navalnyj, coronaviruset, presidentens maktbefogenheter och de transatlantiska förhållandena. Republikens president Sauli Niinistö kommenterade bland annat dessa frågor vid Rundradions intervju med Ykkösaamu lördagen den 22 augusti.

Situationen i Vitryssland och fallet Aleksej Navalnyj har under de senaste dagarna väckt diskussion både utomlands och i Finland. President Niinistö hade föregående dag diskuterat frågorna per telefon bland annat med Rysslands president Vladimir Putin och Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

President Niinistö berättade Rundradions redaktör Seija Vaaherkumpu att uppgifterna om Navalnyis insjuknande är knappa för tillfället. Han sade att han i samband med telefonsamtalet med förbundskansler Angela Merkel kommit överens om att ta upp ordnandet av Navalnyis hälsovård under samtalet med president Putin. ”Och president Putin var tydlig med att han inte såg några politiska eller icke-hälsomässiga hinder för förflyttningen.”

Navalnyj har i dag flyttats till Tyskland för att få vård och presidenten sade sig tro att tyskarna gör allt de kan för att ta reda på var situationen har sitt ursprung. ”Vi kanske hör mer om det här snart”, konstaterade han.

Demokratiutvecklingen i Vitryssland

I gårdagens telefonsamtal diskuterades förutom Navalnyfallet också i hög grad situationen i Vitryssland och hur man ska gå vidare från nuläget. ”Båda hade enligt min åsikt en klar uppfattning om att det nu måste skapas diskussionsförbindelser”, konstaterade president Niinistö.

Det är enligt presidenten viktigt att hitta en förbindelse mellan Lukasjenko och oppositionen, och utomstående parter måste vid behov också kunna hjälpa till så mycket som möjligt. Han anser att Ryssland och EU tillsammans kan hjälpa parterna att mötas vid ett gemensamt bord. Den praktiska operationen kunde ske via OSSE. Det viktiga är enligt president Niinistö hur de interna diskussionerna i Vitryssland kommer igång och om det uppstår en strävan att främja demokrati. ”Det kan också behövas utomstående diskussions- och förhandlingshjälp”, konstaterade han.

President Niinistö påminde dessutom om att det i den aktuella situationen uttryckligen är fråga om intern ordning i Vitryssland och brist på demokrati. Vitryssarna har själva inte gjort öst-västperspektivet till någon skiljelinje. Presidenten konstaterade att det således heller inte bör marknadsföras aktivt utifrån: ”Att det inte uppstår några geopolitiska skiljelinjer. Jag är säker på att alla vill undvika dem.”

”Jag orkar nog”

När han tillfrågades om coronavirussituationen berättade president Niinistö att han förstår människors trötthet och även glömskan i fråga om begränsningarna. ”Jag citerar, var det nu Waltari, som sade: Upplevelsen upprepas, känslan förgår. Att man inte skulle vara lika seriös och försiktig längre.”

Även om situationen fortfarande är krävande för oss alla anser presidenten att människan är ytterst flexibel. Nu har vi dessutom hjälp av erfarenheterna från i våras. Presidenten uppmanade därför var och en att tänka lite på sin egen ork och sedan konstatera att ”visst orkar jag nog.”

Presidenten gör allt som står i hans makt för det finska folkets bästa

Diskussionen om republikens presidents maktbefogenheter var intensiv under våren och sommaren. Ykkösaamus intervju återvände ännu en gång till sommarens händelser, då president Niinistö konstaterade att man försöker tysta ner honom.

”Min reaktion hänförde sig till det när en statsvetare sade att det vore bäst att presidenten inte ingriper i något annat än utrikespolitiken och också där nöjde sig med att stödja regeringens riktlinjer”, sade presidenten. Tanken om att presidentens roll skulle begränsas enbart till att stödja regeringens utrikespolitik strider enligt honom mot grundlagen.

Presidenten preciserade också att grundlagens paragraf om den utrikespolitiska ordningen beskriver enbart presidentens uppgiftsfält i fråga om utrikespolitiken. Det betyder inte att uppgifterna och befogenheterna begränsar sig blott till detta. ”När presidenten avlägger en ed lovar han också att göra allt för det finska folkets bästa”, påminde han.

Värdet av den transatlantiska förbindelsen måste bevaras

I Förenta staterna förbereder man sig på presidentvalet. President Niinistö ville inte bedöma president Trumps åtgärder under intervjun, eftersom det vore olämpligt, särskilt inför valet. Han konstaterade dock att Trump verkar bedöma flera saker mot balansräkningen. ”Han räknar balansen och balansräkningen mäts med dollar. En hel del går in och en hel del kommer ut.” Detta präglar enligt presidenten till stor del president Trumps verksamhet i förhållande till omvärlden.

För Europas del gäller detta framför allt säkerhetsfrågor. ”Vi vet nog priset på allt, men inte värdet av något”, citerade president Niinistö Oscar Wilde. Detta syftar till värdet av det transatlantiska samarbetet. ”Värdet vägs vid en kris. Alla hoppas naturligtvis att inga kriser skulle uppstå. Därför är det viktigt att värdet alltid bevaras.”