President Niinistö och fru Haukio till Kuopio

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 13/2017
13.3.2017

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio besöker Kuopio i Norra Savolax på Minna Canth-dagen, alltså jämställdhetsdagen, den 19 mars 2017. Besöket är en del av den serie av landskapsresor som presidenten i år gör för att fira 100-årsjubileet för Finlands självständighet.

Jämställdhetsdagen till ära deltar presidentparet i konserten Naisen ääni (Kvinnans röst) i Kuopio musikcentrum där fru Haukio framför en hälsning. På konserten får publiken bland annat höra körtolkningar om hurdant det är att vara finländare eller savolaxare. Konserten är ett led i stadsfestivalen Minna-dagarna, som Kuopio ordnar till minnet av Minna Canth.

President Niinistö och fru Haukio besöker Kuopio museum för att ta del av historien och livet i Norra Savolax samt den östfinska naturen. Presidentparet besöker också Räddningsinstitutet och Krishanteringscentret som är en del av det. Krishanteringscentret utbildar sakkunniga för internationell civil krishantering och för internationella räddningsuppgifter. Räddningsinstitutet ordnar yrkesutbildning inom det nationella räddningsväsendet och nödcentralerna.

President Niinistö och fru Haukio träffar medborgare på torget i Kuopio kl. 13.30. Dessutom träffar de företrädare för Kuopio stad och landskapet Norra Savolax.

President Niinistö besöker i år alla Finlands landskap. Närmare information om kommande landskapsresor ges senare.