President Niinistö i diskussion med riksdagens försvarsutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens försvarsutskott onsdagen den 8 februari på Talludden. Vid mötet behandlades framstegen i Finlands anslutningsprocess till Nato och andra aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor….