President Niinistö träffade Sveriges försvarsminister Pål Jonson

Republikens president Sauli Niinistö träffade Sveriges försvarsminister Pål Jonson tisdagen den 8 november 2022 på Talludden. President Niinistö och försvarsminister Jonson diskuterade Finlands och Sveriges kommande Natomedlemskap, ländernas intensiva bilaterala…