Republikens president Sauli Niinistös anförande vid demokratitoppmötet den 9 december 2021

Herr president,

Finland placerar sig högt upp i varje globalt demokratirelaterat index. Den finländska demokratin bygger på ett stabilt representativt politiskt system, en välfungerande lokalförvaltning, ett livskraftigt civilsamhälle och låg korruption.

Vi är stolta över att vi hör till de första länder där kvinnor för mer än hundra år sedan fick rätt att rösta och kandidera i val. Det lade grunden för jämställdhet i vårt samhälle.

Vår erfarenhet visar att demokratiska institutioner, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen utgör hörnstenar för fred och utveckling.

Vi är också medvetna om att demokratin aldrig är färdig, varken i Finland eller någon annanstans. Med hjälp av Det nationella demokratiprogrammet 2025 strävar vi efter att ytterligare stärka vårt eget system i fråga om representation och deltagande, transparens och delaktighet.

När det kommer till att främja demokrati understryker Finland betydelsen av ett multilateralt system. Som medlem av rådet för mänskliga rättigheter och som ett land med en central roll i koalitionen Freedom Online och kampanjen Generation Equality gör vi vårt bästa för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja mediernas frihet och utveckla mer inkluderande tekniska lösningar.

Herr president,

jag vill tacka Er för att ni sammankallat detta toppmöte. Demokratin bör främjas överallt där den håller på att få fotfäste och skyddas överallt där den är hotad. Finland har förbundit sig att även i fortsättningen stödja demokratiska principer på nationell nivå, som medlem av Europeiska unionen och på global nivå.