Pohjoismaiden ja Ukrainan huippukokouksen yhteinen julkilausuma


Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 33/2024
31.5.2024

Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin pääministerit sekä Ukrainan ja Suomen presidentit antoivat seuraavan julkilausuman kolmannessa Pohjoismaiden ja Ukrainan välisessä huippukokouksessa Tukholmassa 31.5.2024:

Ukrainan puolustustaistelu Venäjän täysimittaista hyökkäyssotaa vastaan on kriittisessä vaiheessa. Yhdessä me Pohjoismaiden valtionpäämiehet vahvistamme, että olemme vankasti sitoutuneet tukemaan Ukrainan suvereniteettia, alueellista koskemattomuutta ja turvallisuutta.

Tähän mennessä Pohjoismaat ovat antaneet Ukrainalle sotilaallista, taloudellista ja humanitaarista tukea yhteensä yli 17 miljardin euron arvosta. Sitoudumme jatkamaan pyrkimyksiämme Ukrainan tukemiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä tavoitteenamme auttaa Ukrainaa voittamaan sota. Tämä on ratkaisevan tärkeää Euroopan, euroatlanttisen alueen sekä koko maailman turvallisuuden kannalta.

Kahdenväliset sopimukset turvallisuussitoumuksista, jotka kaikki Pohjoismaat ovat nyt solmineet Ukrainan kanssa, ovat osoitus siitä päättäväisyydestä, jolla kehitämme syvää ja kattavaa turvallisuusyhteistyötä ja ylläpidämme pitkäaikaista tukeamme. Yhdessä niiden maiden kanssa, jotka allekirjoittivat G7-maiden antaman yhteisen julistuksen tuesta Ukrainalle, me lähetämme selvän viestin siitä, että Ukraina voi luottaa tukeemme niin kauan kuin se on tarpeen.

Me jatkamme yhdessä ja erikseen toimiamme Ukrainan ilmapuolustuksen sekä meri- ja maasodankäynnin suorituskykyjen vahvistamiseksi. Jatkamme koulutustuen antamista, kalustotoimituksia ja yhteishankintojen tukemista ja annamme taloudellista tukea vastataksemme Ukrainan välittömiin tarpeisiin ja auttaaksemme Ukrainaa rakentamaan puolustusvoimiaan tulevaisuutta varten.

Yhdessä Ukrainan kanssa pyrimme kasvattamaan puolustusteollisuuden tuotantoa. Pyrimme yhdessä lisäämään erityisesti sekä Ukrainan että omaa tuotantokapasiteettiamme, jotta pystymme vastaamaan Ukrainan ampumatarviketarpeisiin. Pyrimme tunnistamaan mahdollisuuksia kehittää Ukrainan puolustusteollisuutta edelleen ja muuttaa se vahvaksi ja tehokkaaksi välineeksi, jonka avulla maa pystyy puolustautumaan Venäjän hyökkäyssotaa vastaan ja torjumaan tulevia hyökkäyksiä. Yhdessä Ukrainan kanssa pyrimme löytämään mahdollisuuksia lähentää kumppanuuksia, tunnistaa tärkeimpiä sijoituskohteita ja edistää Ukrainan entistä suurempaa omavaraisuutta vahvistamalla kansallista tuotantoa.

Vahvistamme vahvan tukemme Ukrainan rauhansuunnitelmalle. Jatkamme diplomaattisia pyrkimyksiämme sen toimeenpanon edistämiseksi. Ukraina ansaitsee oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan, joka perustuu kansainväliseen oikeuteen, YK:n peruskirja mukaan lukien, ja joka kunnioittaa Ukrainan suvereniteettia, itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta. Meillä on korkeimman tason edustus, kun osallistumme Sveitsin Bürgenstockissa 15.–16.6. pidettävään Ukrainan rauhankonferenssiin, ja pyrimme omalta osaltamme varmistamaan, että maailman maat olisivat siellä edustettuina mahdollisimman laajasti.

Jatkamme Ukrainan tukemista niin lyhyellä kyin pitkälläkin tähtäimellä, kun maa aloittaa toipumisensa sodasta, ja yhtenäistämme tukemme Ukrainan eurooppalaiselle integraatiokehitykselle. Vahvistamme tukemme Ukrainan uudistusohjelmalle ja kiitämme Ukrainaa niistä merkittävistä edistysaskelista välttämättömien uudistusten suhteen, jotka se on jo ottanut pyrkiessään kohti euroatlanttisen yhteisön jäsenyyttä. Tuemme Ukrainan EU-jäsenyysneuvotteluiden neuvottelukehyksen nopeaa hyväksymistä, jonka jälkeen Ukraina voisi osallistua ensimmäiseen hallitustenväliseen konferenssiinsa kesäkuussa 2024. Uskomme, että Ukrainan tuleva EU-jäsenyys edistää rauhaa, vakautta ja hyvinvointia Euroopassa. Näin ollen vahvistamme yhteisiä pyrkimyksiämme Ukrainan EU-jäsenyyden tukemiseksi.

Ukraina kuuluu oikeutetusti Natoon. Tuemme edelleen Ukrainaa sen tiellä kohti Nato-jäsenyyttä. Vahvistamme, että olemme edelleen sitoutuneita lisäämään Naton tukea Ukrainalle ja edistämään Naton ja Ukrainan välisen suhteen kehittämistä. Tuemme Naton entistä suurempaa roolia Ukrainalle annettavan turvallisuustuen ja koulutuksen koordinoinnissa, jotta toiminta vakiinnuttaisi pitkäaikaisen tuen antamista ja rakentaisi siltaa kohti Ukrainan tulevaa Nato-jäsenyyttä. Toimet, joihin Nato on nyt ryhtymässä, ovat selkeästi viemässä Ukrainaa kohti Nato-jäsenyyttä. Kahdenvälisesti solmitut turvallisuussopimukset tukevat Ukrainaa sen tulevassa yhdistymisprosessissa Natoon. Tässä suhteessa pyrimme menestykselliseen lopputulokseen Nato-huippukokouksessa Washingtonissa 9.–11.7.2024 myös Ukrainaa koskevien keskeisten päätösten osalta.

Olemme sitoutuneet torjumaan Venäjän hyökkäyssotaa rajoittamalla sen vaikutusvaltaa, liikkumavaraa ja kykyä aiheuttaa vahinkoa muun muassa pakotteiden ja pakotteiden kiertämistä estävien toimien sekä vastuuvelvollisuuden takaamiseen tähtäävien toimien avulla.

Oltuaan Venäjän vihamielisen toiminnan kohteena jo yli kymmenen vuoden ajan, joista kaksi on ollut täysimittaista sotaa, Ukraina osoittaa edelleen poikkeuksellista päättäväisyyttä harjoittaessaan oikeuttaan puolustaa itseään. Tämän päivän jälkeen kaikki Pohjoismaat ovat solmineet kahdenvälisen turvallisuussopimuksen Ukrainan kanssa. Ukrainan kansan, sotilaiden ja maan johdon sinnikkyys ja rohkeus ovat meille esimerkkinä, kun lähdemme toteuttamaan näitä sopimuksia.


Lisää uutisia

Lisää uutisia