Gemensamt uttalande om isbrytarsamarbete


Republikens president Alexander Stubb, Förenta staternas president Joe Biden och Kanadas premiärminister Justin Trudeau har antagit ett gemensamt uttalande om isbrytarsamarbete torsdagen den 11 juli 2024 i Washington D.C.

Detta är en översättning av uttalandet som ursprungligen publicerades på engelska

Som ledare för arktiska nationer – Finland, Förenta staterna och Kanada – erkänner vi den bestående betydelsen av Arktis för vår kollektiva ekonomiska säkerhet, klimatsäkerhet och nationella säkerhet och har beslutat att fördjupa vårt samarbete för att säkerställa att polarområdena och Arktis förblir fredliga, samarbetsinriktade och välmående. Som ett led i denna strävan inleder vi ett förstärkt trilateralt partnerskap som kallas Icebreaker Collaboration Effort, nedan ICE Pact.

Genom ICE Pact kommer våra regeringar att bygga vidare på våra långvariga och fortlöpande förbindelser. Som ett första initiativ inom ICE Pact åtar vi oss ett samarbete för att fortsätta att bygga avancerade isbrytare för Arktis och polarområdena samt annan arktisk och polar kapacitet i våra respektive länder genom att dela expertis, information och förmågor. Under de kommande sex månaderna ska vi också gemensamt ta fram en genomförandeplan för vårt samarbete för att bygga dessa mycket komplexa och kritiska fartyg för våra allierade och partner med rättigheter och ansvar i Arktis och Antarktis.

Vårt partnerskap kommer att stärka varvsindustrin i vart och ett av länderna med målet att skapa välbetalda jobb på varv, hos tillverkare av marin utrustning och producenter av många andra relaterade tjänster i alla tre länder. I Arktis kan nya, snabbare farleder skapa nya näringar och sänka fraktkostnaderna. I Antarktis kan vårt partnerskap också främja ökad vetenskaplig forskning och internationellt samarbete.

Partnerskapet är mer än gemensam produktion av polara isbrytare och kapacitet, inklusive fartyg som kan operera i Arktis och polarområdena. Det handlar också om att förse likasinnade nationer med förmåga att upprätthålla internationella regler, normer och standarder för att bevara fred och stabilitet i Arktis och Antarktis för kommande generationer.


Fler nyheter

Fler nyheter