Yhteinen julkilausuma jäänmurtajayhteistyöstä


Tasavallan presidentti Alexander Stubb, Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Kanadan pääministeri Justin Trudeau antoivat jäänmurtajayhteistyötä koskevan julkilausuman Washington D.C:ssä Yhdysvalloissa torstaina 11. heinäkuuta 2024.

Julkilausuman alkuperäinen kieli on englanti

Arktisten valtioiden Kanadan, Suomen ja Yhdysvaltojen johtajina tunnustamme arktisen alueen kestävän merkityksen yhteiselle taloudelliselle, ilmastolliselle ja kansalliselle turvallisuudellemme ja olemme päättäneet syventää yhteistyötämme sen varmistamiseksi, että polaariset ja arktiset alueet säilyvät rauhanomaisina, yhteistyöhakuisina ja hyvinvoivina. Osana tätä pyrkimystä olemme sopineet tehostettua kolmenvälistä jäänmurtajayhteistyötä koskevasta kumppanuudesta nimeltä Icebreaker Collaboration Effort, jäljempänä ICE Pact.

ICE Pact -kumppanuudella maidemme hallitukset lujittavat pitkäaikaisia ja kestäviä suhteitaan. Kumppanuutemme ensimmäisenä aloitteena sitoudumme yhteistyössä jatkamaan huippuluokan arktisten ja polaaristen jäänmurtajien sekä muiden arktisten ja polaaristen suorituskykyjen rakentamista kussakin valtiossa jakamalla asiantuntemusta, tietoa ja valmiuksia. Seuraavien kuuden kuukauden aikana laadimme yhteistyöllemme yhteisen täytäntöönpanosuunnitelman näiden äärimmäisen kehittyneiden ja kriittisten alusten rakentamiseksi niille liittolaisillemme ja kumppaneillemme, joilla on oikeudet ja vastuita arktisilla ja antarktisilla alueilla.

Kumppanuutemme vahvistaa kunkin valtion laivanrakennusteollisuutta, ja tavoitteena on luoda hyväpalkkaisia työpaikkoja telakoille, laivavarusteiden valmistajille ja monille muille niihin liittyvien palveluiden tuottajille kaikissa kolmessa maassa. Arktisella alueella uudet, nopeammat laivaväylät voivat luoda uudenlaisia elinkeinomahdollisuuksia ja alentaa merenkulun kustannuksia. Antarktisella alueella kumppanuutemme voi lisäksi edistää tieteellistä tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä.

Kumppanuudessamme on kyse muustakin kuin polaaristen jäänmurtajien ja suorituskykyjen yhteisestä tuotannosta, mukaan lukien arktisille ja polaarisille alueille soveltuvat alukset. Sen tarkoituksena on myös antaa samanmielisille valtioille valmiudet ylläpitää kansainvälisiä sääntöjä, normeja ja standardeja rauhan ja vakauden säilyttämiseksi tuleville sukupolville arktisilla ja antarktisilla alueilla.


Lisää uutisia

Lisää uutisia