Ville Hukkanen

Ville Hukkanen

Överstelöjtnant

Joint and Combined Warfighting School, Joint Forces Staff College, National Defense University, USA, 2020
Generalstabsofficersexamen, Försvarshögskolan, 2015–2017
Tilläggsstudier i teknik, 2014–2015
Kadettskolan, 2000–2004

2:a adjutant hos republikens president, 2022–
3:e adjutant hos republikens president, 2020–2022
Lärare, Försvarshögskolan, 2019–2020
Avdelningschef, Artilleriskolan vid Markstridsskolan, 2017–2019
Planeringsofficer, Pansarbrigaden, 2013–2014
Internationella uppgifter, ISAF, Afghanistan, 2012–2013
Enhetschef, Pansarbrigaden, 2009–2012
Vice enhetschef, Pansarbrigaden, 2008–2009
Utbildare, Pansarbrigaden, 2004–2008