Lauri Tierala

Lauri Tierala. Kuva: Kimmo Falck

Politices magister (internationella relationer, politisk historia), Helsingfors universitet, 2006
Ledarskap och ledning, biämneshelhet, Helsingfors universitet, 2008

Kanslichef och kabinettschef, Republikens presidents kansli, 2024– 
Statssekreterare hos utrikesministern och försvarsministern 2023–2024
Programdirektör, Europeiska observatoriet för digitala medier (EDMO), 2022–2023
Ledande rådgivare, delägare, Miltton Networks Abp, 2018–2021
Chef, Market Access och Aeropolitics, Finnair Abp, 2016–2018
Chef, Public Affairs, Finnair Abp, 2015–2016
Finansministerns specialmedarbetare, 2015
Statsministerns specialmedarbetare, 2014–2015
Europa- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare 2011–2014
Specialsakkunnig, planeringsenheten , utrikesministeriet, 2010–2011
Specialsakkunnig i EU-ärenden, EU-sekretariatet, statsrådets kansli, 2010
Sakkunnig, EU-sekretariatet, statsrådets kansli, 2010
Verksamhetsledare, Finland i Europa rf, 2006–2008
Ledamotsassistent, Europaparlamentet 2005–2006
Informatör, Försvarsmakten 2004
Journalist, Ruotuväki tidning, 2002–2003
Pressekreterare, Samlingspartiets Ungdomsförbund, 2000–2002