Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

President Stubb bekräftade Finlands stöd för Ukraina för de kommande tio åren i Kiev


Republikens president Alexander Stubb besökte Ukraina och träffade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj onsdagen den 3 april 2024. I besöket deltog också riksdagens talman Jussi Halla-aho.

Under besöket undertecknade presidenterna ett bilateralt avtal om säkerhetssamarbete mellan Finland och Ukraina. President Stubb berättade också att Finland fattat beslut om ett 23:e paket med försvarsmaterielbistånd till Ukraina. Genom dessa beslut bekräftar Finland sitt stöd för Ukraina både på kort och på lång sikt.

Under sitt möte diskuterade president Stubb och president Zelenskyj bland annat det aktuella läget i anfallskriget som Ryssland inledde för över två år sedan, Finlands stöd för Ukraina, Ukrainas ambition att nå en rättvis och hållbar fred samt Ukrainas euroatlantiska framtid. 

”I mina tankar är Ukraina europeiskt och inget kan förhindra det. Nu måste vi se till att vi vidtar de riktiga åtgärderna på lång sikt för att säkerställa detta och för att situationen ska bli bestående”, konstaterade presidenten. 

Efter mötet undertecknade presidenterna ett avtal om säkerhetssamarbete och långvarigt stöd mellan Finland och Ukraina. Det tioåriga avtalet är en bekräftelse på Finlands långsiktiga engagemang i stödet för Ukraina. Det omfattar flera sektorer, såsom politiskt stöd, stöd för Ukrainas försvar och säkerhet samt stöd för reformer och återuppbyggnad av Ukraina.

I samband med Natotoppmötet förra sommaren utfärdade de nordiska länderna ett gemensamt uttalande, där de förband sig att stödja Ukraina och dess säkerhet på lång sikt, med utgångspunkt i det gemensamma uttalande som G7-länderna hade utfärdat tidigare. Finland är det åttonde landet som har ingått ett bilateralt säkerhetsavtal med Ukraina.

Det 23:e försvarsbiståndspaketet svarar mot Ukrainas kritiska behov

I Kiev berättade president Stubb också om Finlands beslut att sända ett 23:e paket med försvarsmaterielbistånd till Ukraina. Paketets värde är 188 miljoner euro. Paketet svarar mot Ukrainas kritiska behov och innehåller bland annat luftförsvarsmateriel och tung ammunition.

”Och stödet kommer säkert att fortsätta. Vi finländare vill inte bara tala, utan snarare agera. Detta paket garanterar att de kortsiktiga behov och önskemål som president Zelenskyj har lagt fram för oss uppfylls”, sade president Stubb på en gemensam presskonferens. 

President Stubb konstaterade för de finländska medierna att han ansåg det viktigt att resa till Ukraina genast under presidentperiodens första veckor. Ett av syftena med resan var att få aktuell information om krigssituationen. ”Detta är trots allt det krig som påverkar vår utrikes- och säkerhetspolitik allra mest.” 

”Ett andra syfte var naturligtvis att bekräfta vårt stöd, det är självklart för alla ukrainare att Finland stödjer Ukraina så länge det behövs.” 

Visit på Hostomels flygplats och universitetet

I början av besöket gjorde republikens president Alexander Stubb och riksdagens talman Jussi Halla-aho en visit på Hostomels flygplats. I bakgrunden vraket av flygplanet Mrija. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Före mötet med president Zelenskyj gjorde president Stubb och talman Halla-aho en visit på Hostomels flygplats. Där hade Ukraina stridsframgångar i början av Rysslands anfall, som hade en betydande inverkan på krigsförloppet. De soldater som försvarade flygplatsen berättade om sina upplevelser för presidenten.

President Stubb lade också ner en krans vid minnesväggen i Kiev till minnet av de ukrainska soldater som stupat i kriget.

På eftermiddagen träffade presidenten och talmannen Ruslan Stefantšuk, talman för Ukrainas parlament, Olena Kondratjuk, vice talman, och medlemmar i parlamentets vänskapsgrupp för Finland. Presidenten konstaterade att det eventuellt är första gången som republiken Finlands president och riksdagens talman gör ett gemensamt utlandsbesök. Avsikten är att sända ett budskap om att stödet för Ukraina hör till Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar och att det råder ett brett samförstånd om detta.

Besöket avslutades med ett möte och en diskussion med studerande vid Taras Ševtšenko-universitet. Presidenten inledde evenemanget med ett anförande under rubriken ”the New World Disorder”. Bland annat Rysslands anfallskrig och Ukrainas europeiska framtid, utvecklingsförloppen i anslutning till det globala geopolitiska läget och de internationella institutionernas framtid lyftes fram i diskussionen med de studerande.

Det föregående besöket från Finland till Ukraina på presidentnivå gjordes av president Sauli Niinistö i januari 2023.


Fler nyheter

Fler nyheter