President Stubb på demokratitoppmöte: ”Vi måste lära oss att använda teknik för allas bästa och för friheten”


Republikens president Alexander Stubb deltog i det tredje virtuella demokratitoppmötet onsdagen den 20 mars 2024. Värd för årets toppmöte var Sydkoreas president Yoon Suk-yeol och det hölls under temat ”Demokrati för framtida generationer”.

President Stubb talade vid en session om teknik, val samt missinformation och desinformation. I sitt anförande sade han att medan det efter det kalla kriget fanns en tro på att demokratin skulle sprida sig snabbt i världen och att tekniken skulle kunna stödja processen, finns det fortfarande många utmaningar i vår tid.

”Den kalla verkligheten är att teknik även kan användas för onda syften. Den kan användas för att kontrollera och upprätthålla diktaturer, vilket vi såg särskilt under covidpandemin. Därför tycker jag att det är mycket viktigt att vi som demokratier lär oss att använda teknik för allas bästa och för frihet.”

En annan av president Stubbs iakttagelser var att det finns utmaningar i att anpassa demokratin till den nya världen.

Presidenten hänvisade till psykologen Daniel Kahneman enligt vilken det finns två tankesätt. Demokratiska processer bygger på ett långsamt, reflekterande och kompromissande tänkande, till skillnad från det andra tankesättet som är snabbt, reaktivt och känsloladdat. ”Vi måste anpassa oss till den nya världen. Om vi inte har en grundläggande förståelse för fakta och information kan vi inte föra en demokratisk debatt. Vi ser denna utmaning i många av våra demokratier.”

President Stubb avslutade sitt tal med att föreslå en uppsättning gemensamma rekommendationer för att bygga vidare på kopplingen mellan demokrati och teknik.

”Det kunde vara bra att sammanställa en rapport eller en to do-lista, där vi granskar problemen med teknik, desinformation och missinformation och hur vi kan lösa problemen.”

”Uppriktigt sagt är demokrati fortfarande den bästa vägen och den bästa styrelseformen så länge den är fri, jämlik och stöder rättvisa.”


Fler nyheter

Fler nyheter