Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

President Stubb på veterandagens riksomfattande huvudfest: ”Vår välfärd skulle inte vara möjlig utan veterangenerationens ovärderliga uppoffringar”


Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb besökte Vasa och deltog i nationella veterandagens riksomfattande huvudfest i Botniahallen i Korsholm lördagen den 27 april 2024.

”Ni försvarade ihärdigt Finlands självständighet under vår nations svåraste prövning”, sade presidenten i sitt festtal till veteranerna.

I sitt tal påpekade president Stubb att det finska folket bar en orimligt stor börda för att stoppa angriparen under det andra världskriget.

”I dag kämpar det ukrainska folket för sin frihet och försvarar sin självständighet precis som Finland gjorde under vinter- och fortsättningskriget.”

Presidenten framhöll att nu, ännu mer än tidigare, är våra öden i Europa och världen sammankopplade. ”Ukrainas sak är också vår sak. Ukrainas säkerhet är också vår säkerhet.”

”Finland uppskattas för sitt stöd till Ukraina och för det faktum att vi har tagit väl hand om vårt eget försvar. Under årens lopp har vi uppdaterat vår försvarsmakts kapacitet, på land, till sjöss och i luften. I dag är vi ett militärt allierat land”, framhöll presidenten och tillade att det finska folkets försvarsvilja är i världsklass.

Före festen i Botniahallen träffade president Stubb och fru Innes-Stubb veteraner under en kaffebjudning.

Vid en pressträff senare på dagen uttryckte president Stubb sin tacksamhet för de minnesvärda mötena med veteraner från våra krig. ”För mig personligen har veteranernas och lottornas insats alltid utgjort en viktig del av grunden för vår nationella identitet, vår finskhet och våra värderingar.” Presidenten sade också att veteranernas livsglädje och positiva inställning gör en varm i hjärtat varje gång man möter dem.

Som avslutning på programmet besökte presidentparet torget i Vasa där en stor publik hade samlats för att träffa dem.

På torget intervjuades president Stubb av Emma Lehtonen, styrelseordförande för studentkåren vid Vasa universitet.


Fler nyheter

Fler nyheter