President Stubb till Natotoppmöte i Washington D.C.

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 41/2024
2.7.2024

Republikens president Alexander Stubb deltar i Natos toppmöte 9–11 juli 2024 i Washington D.C. i Förenta staterna.

Huvudteman för toppmötet kommer att vara att befästa Natos avskräckning och försvar, att fortsätta det starka stödet till Ukraina och att fördjupa relationen mellan Ukraina och Nato och samarbetet mellan Nato och dess partnerländer. Finlands målsättning är att de beslut som fattas vid mötet i Washington ska skapa en bro till Ukrainas framtida Natomedlemskap. Enligt Finland är det viktigt att mötet stärker Natos partnerskap med både Europeiska unionen och länderna i Asien och Stillahavsområdet. I samband med toppmötet kommer Nato att fira sitt 75-årsjubileum.

Utöver ett möte i Nordatlantiska rådet, som består av stats- och regeringscheferna i Natos medlemsländer, omfattar programmet ett möte i Nato–Ukraina-rådet på stats- och regeringschefsnivå, ett möte med EU:s och Natos indo-pacifiska partner Australien, Sydkorea, Japan och Nya Zeeland samt ett evenemang för att uppmärksamma Natos 75-årsjubileum. De allierades stats- och regeringschefer kommer att träffa Förenta staternas president Joe Biden vid en middag i Vita huset onsdagen den 10 juli. President Stubb kommer också att ha flera bilaterala möten. Makan till republikens president, Suzanne Innes-Stubb, kommer att delta i toppmötets program för makar och i det gemensamma kvällsprogrammet.

I president Stubbs delegation ingår även utrikesminister Elina Valtonen och försvarsminister Antti Häkkänen. Utrikesministrarna kommer att träffas under en middag för Natos partnerländer som Förenta staternas utrikesminister Antony Blinken står värd för. Försvarsministrarna kommer att delta i en middag under värdskap av Förenta staternas försvarsminister Lloyd Austin. Även utrikesminister Valtonen och försvarsminister Häkkänen kommer att ha enskilda sammanträden under toppmötet.

För Finland är toppmötet i Washington det andra som medlem i Nato. Det första toppmötet som Natomedlem var toppmötet i Vilnius förra sommaren.

Mer information:

  • Mari-Kaisa Brander, kommunikationschef, tfn 0295 226 373, republikens presidents kansli
  • Minna Laajava, enhetschef ,tfn 0295 350 128, utrikesministeriet
  • Janne Kuusela, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet

Fler nyheter

Fler nyheter