President Mauno Koivisto

Republiken Finlands president 1982 – 1994

f. 25.11.1923 i Åbo
d. 12.5.2017 i Helsingfors

Äldrarna snickaren Juho K. och Hymni Sofia Eskola

Gift 1952 med ekonom Taimi Tellervo Kankaanranta, dotter till jordbrukaren Johannes Einari K. och Olga Maria Saarinen
Barn: Assi, född 1957

Examina

Fil.doktorsgrad 1956, Turun yliopisto
Fil.lic. examen 1953, Turun yliopisto
Fil.kand. examen 1953, Turun yliopisto
Studentexamen 1949, Turun Suomalainen yhteiskoulu

Tjänster och befattningar

Ordförande i direktionen för Finlands Bank 1968-82
Verkst.dir. i Arbetarsparbanken i Helsingfors 1959-67
Direktör i Arbetarsparbanken i Helsingfors 1958-59
Medlem av stadsfullmäktige i Åbo 1957
Åbo stads yrkesvägledare 1954-57
Folkskollärare 1951-53
Föreståndare för Åbo hamnkontor 1948-51

Medlem av statsrådet

Finansminister och ställföreträdande statsminister 1972
Statsminister 1968-70, 1979-82
Finansminister 1966-67

Förtroendeuppdrag

Medlem av förvaltningsrådet för Centralandelsaffären OTK 1970-82
Ordförande i styrelsen för Mortgage Bank of Finland Ltd, 1971-82
Ordförande i förvaltningsrådet för Sponsor Oy 1970-82
Ordförande i styrelsen för Postbanken 1970-82
Ordförande i förvaltningsrådet för Industrialiseringsfonden 1969-82
Medlem i styrelsen för Tervakoski Oy 1968, ordförande 1970-82
Medlem av förstärkta styrelsen för Folkpensionsanstalten 1968-82
Ordförande i förvaltningsrådet för Andelsaffären Elanto 1966-82
Medlem av förbundsfullmäktige för Konsumtionsandelslagens Centralförbund rf 1964-82

Internationella uppdrag

Finlands representant i förvaltningsrådet för Internationella
Valutafonden (IMF) 1970-79
Finska statens representant i förvaltningsrådet för Internationella
Återuppbyggnadsbanken (IBRD) 1966-69

Publikationer

Grannar – frändskap och friktion, 2008
Itsenäiseksi imperiumin kainalossa – mietteitä kansojen kohtalosta, 2004
Venäjän idea, 2001
Koulussa ja sodassa, 1998
Liikkeen suunta, 1997
Kaksi kautta II. Historian tekijät, 1995 /Witness to History, 1997
Kaksi kautta I. Muistikuvia ja merkintöjä 1982-1994, 1994
Maantiede ja historiallinen kokemus, 1992 / Finland och morgondagens Europa, 1992 / Foreign Policy – Standpoints 1982-1992, 1992 / Geographie und Geschichte, 1992 / Vzgljad na mir, 1992
Politiikkaa & politikointia 1979-81, 1988 / Politik & statskonst 1979-81, 1988
Linjaviitat, 1983 / Råmärken, 1983 / Landmarks-Finland in the World, 1985 / Vehi puti, Moskova 1986 / Richtmarken-Finnland in der Welt, 1988
Tästä lähtien, 1981 / Och nu, 1982
Väärää politiikkaa, 1978
Linjan vetoa, 1968 / Riktlinjer, 1969
Sosiaaliset suhteet Turun satamassa (väitöskirja), 1956

Hedersbetygelser

Fil.dr h.c., Helsingfors universitet 1990
Teknologie doktorsvärdighet h.c., Tekniska högskolan, Esbo 1988
Juris doktor h.c., Carls Universitet i Prag, Tjeckoslovakien 1987
Doktor h.c. i samhällsvetenskap vid Tammerfors universitet 1985
Sociologiedoktor h.c. vid Universitetet i Toulouse (Soc.dr h.c., Toulouse), Frankrike 1983
Ekon.dr h.c., Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1978, Helsingfors handelshögskola 1991
Pol.dr h.c., Åbo universitet 1977, Helsingfors universitet 1986

Militärgrad

Undersergeant