Granitslottet.

Republikens presidents sommarresidens, Gullranda, ligger i ett naturskönt havslandskap i Nådendal.

Historia

Gullranda gård och trädgård uppfördes av handelsmannen Alfred Kordelin, och efter hans bortgång övergick egendomen i statens ägo. På den högsta kullen står huvudbyggnaden som är byggd i granit efter ritningar av Lars Sonck. Granitslottet som representerar den nationalromantiska stilen färdigställdes 1916. Från granitslottets torn öppnar sig en vidsträckt utsikt över Nådendal och den närliggande skärgården.

Fastigheten

På den 55 hektar stora gården finns utöver huvudbyggnaden över 40 andra byggnader eller konstruktioner. Skogsmark upptar 32 hektar av arealen. Parken är 15 hektar stor, av vilken cirka sju hektar är gräsmark. Den odlade åkerarealen upptar cirka en halv hektar och växthusarealen 1 000 m². På Gullranda odlas frukt, bär och grönsaker samt snittblommor och sommarblommor.

Trädgården

Trädgården på Gullranda hör till Finlands första och bäst bevarade formträdgårdar i arkitektonisk stil. Stilen kännetecknas bland annat av tuktade buskar och nyklassiska trädgårdsbyggnader. Trädgården är planerad av Helsingfors första stadsträdgårdsmästare Svante Olsson och hans son, trädgårdsarkitekten Paul Olsson.

Trädgården är en kombination av finländsk varierande terräng och nordisk natur samt europeiska planeringsideal. Berggrunden och de gamla tallarna representerar den ursprungliga skärgårdsnaturen. I samband med en restaurering av parken på 1960-talet kompletterades den med en ny modern del, Kedjan, planerad av landskapsarkitekten Maj-Lis Rosenbröijer.

Renoveringen av parken och huvudbyggnaden på Gullranda

Gullranda huvudbyggnad, trädgård och parkområde renoveras före 2025. Renoveringen av området inleddes den 1 september 2022 och formträdgården är stängd för allmänheten sommaren 2023 och 2024.