Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Alexander Stubbs tal till diplomatkåren den 1 mars 2024


Excellenser, ärade företrädare för diplomatkåren

Jag tackar er, ambassadör Buljević, för era vänliga ord i egenskap av diplomatkårens äldste.

Jag vill också tacka för de varma lyckönskningar jag har fått av så många, i själva verket av er alla från hela världen med anledning av att har jag valts till republikens trettonde president.

Som tidigare utrikesminister – och tidigare statstjänsteman, mer eller mindre en wannabe-diplomat – vet jag hur värdefullt det arbetet som utförs av de diplomatiska tjänsterna är. Jag vet också vilken passion människorna inom detta fält hyser för sitt arbete och den tjänst som ni gör för era länder.

Jag ser alltså fram emot att arbeta tillsammans med er under de kommande åren.

***

Som jag konstaterade i mitt tal i riksdagen är eran efter kalla kriget nu i stort sett över. Rysslands anfallskrig mot Ukraina markerade gjorde slut på den. Vi upplever nu på många sätt vår generations motsvarighet till åren 1918, 1945 och 1989.

Efter första världskriget tror jag att vi misslyckades. Nationernas Förbund var en bra idé, men inte starkt nog. Efter andra världskriget lyckades vi mer eller mindre, FN gjorde sitt för att bevara freden och ett nytt världskrig bröt inte ut. Efter kalla kriget trodde många av oss att den del av historien var till ända. Men i verkligheten var den inte det. Det är vårt jobb att se till att det blir rätt den här gången.

Om vi tittar på den stora bilden anser jag att det första världskriget var tänkt att döda imperialismen. Andra världskriget dödade fascismen. Det kalla kriget dödade kommunismen. Nu försöker Ryssland döda liberalismen. Ukraina kämpar för alla oss som tror på liberal demokrati. Vi måste, och kommer att, fortsätta att stödja Ukraina så länge det behövs.

Vi lever i en tid av oro och oordning. Konflikterna ökar, vilket vi till exempel kan se i Israel och Gaza i dag. Detta är en period då vi förstår att världen håller på att ändras, men vi vet inte exakt hur. Det kommer att ta tid för den nya världsordningen att etablera sig. 

De omständigheter som skulle föra oss samman – fri rörlighet, handel, teknik, energi, information och valuta – sliter oss nu isär.

Som ett resultat av detta anser jag att vi nu tittar på ett landskap som i stort sett formas av tre verkande faktorer: samarbete, konkurrens och konflikter. Som president kommer jag att göra mitt bästa för att omvandla konflikter till konkurrens, och konkurrens skapar äkta möjligheter till samarbete.

***

Förenta nationerna har fortsatt en bärande roll i att trygga internationell fred och säkerhet även i den nya globala situationen. Förenta nationerna borde förnyas och stärkas.

Finland är aktiv medlem i västerländska institutioner, Europeiska unionen och NATO. Som president kommer jag att försvara demokratin, yttrandefriheten och rättsstatsprincipen i alla situationer. Denna förvaltningsmodell bör bevaras som ett genuint alternativ för alla som vill välja denna väg. I det europeiska grannskapet och globalt.

Finland strävar efter att samarbeta även med länder som vi inte är helt överens med. Också då bör partnerskapen vila på ömsesidig respekt och delade intressen. Både på det nationella planet och i fråga om globala gemensamma resurser.

Diplomatkåren har en avgörande roll i att skapa framtidens internationella relationer. Jag önskar er bästa framgång i ert krävande och viktiga arbete.

Min hustru och jag ser fram emot att samarbeta med er alla.


Fler nyheter

Fler nyheter