Republikens president Alexander Stubbs tal vid middagen för den diplomatiska kåren på Presidentens slott i Helsingfors den 16 maj 2024


Excellenser, mina damer och herrar 

Det är ett nöje för Suzanne och mig att få välkomna er alla till Presidentens slott i dag. 

***

Traditionell diplomati är viktigare i dag än någonsin sedan kalla krigets slut. Som jag sade i mitt installationstal i mars lever vi i en värld av instabilitet och oordning där internationella institutioner och globala regler ifrågasätts varje dag.

För tio år sedan såg det annorlunda ut. Multilateralismen fungerade och gav konkreta resultat, till exempel klimatavtalet i Paris 2015. Utvecklingen inom informationstekniken verkade göra vårt arbete enklare. Sociala medier sågs fortfarande främst som ett verktyg för det goda, för effektiv kommunikation och för att föra människor samman.

Vissa ifrågasatte till och med värdet av diplomati i en värld där sammankopplingen verkade så naturlig. Många länder omfördelade resurser från traditionell säkerhetspolitik till att främja näringsliv och handel.

***

Men allt gick inte som planerat. I dag utsätts det multilaterala systemet för allt större påtryckningar. Det är uppenbart att systemet måste förändras och bli mer inkluderande. Den tekniska utvecklingen har också visat sin mörkare sida. Vi har bara sett en glimt av vad desinformation, valfusk och utmaningar relaterade till ny teknik kan leda till.  

Men den största förändringen är geopolitikens återkomst. Rysslands olagliga invasion av Ukraina förde kriget tillbaka till europeisk mark. För Finland är och förblir Ukraina en utrikes- och säkerhetspolitisk prioritet. Vi kan inte tolerera allvarliga kränkningar av FN-stadgan. Vi kan inte låta Ryssland rita om gränser med våld. 

Samtidigt har spänningarna ökat i andra delar av världen. I Mellanöstern hotar kriget mellan Israel och Hamas att trappas upp och sprida sig. I Afrika har vi fått se flera statskupper och konflikter som orsakar ett enormt mänskligt lidande. Ett exempel på detta är det pågående kriget i Sudan.

Geopolitikens återkomst innebär också diplomatins återkomst. Ingen ifrågasätter längre värdet av ert arbete. Krig och konflikter utkämpas på slagfälten, men avgörs med diplomatiska medel. Dagens diplomater bör inte gå till historien bara som observatörer. Var ni än är stationerade, var ni än kommer ifrån, är det er uppgift att aktivt främja förståelse och skapa lösningar. 

***

Jag kan lova er att Finland är villigt att föra en konstruktiv dialog med var och en av er. Vår utrikes- och säkerhetspolitik grundar sig på värdebaserad realism. Vi håller fast vid våra grundläggande värderingar, men i frågor av gemensamt intresse är vi beredda att samarbeta också med dem som kanske inte delar våra värderingar. Vi arbetar för att stärka det internationella regelbaserade systemet. Samtidigt fortsätter vi att satsa på vår egen nationella säkerhet och våra allierades säkerhet. 

Många av er har redan varit i Finland i några år. Ni känner oss. Vi säger vad vi menar och vi gör vad vi säger. Ni kan lita på oss. 

Jag vill uppmuntra er att inte bara rapportera om vad som händer i Finland, utan också att aktivt söka dialog och samarbete med olika parter, oavsett om det gäller statsförvaltningen, näringslivet eller det civila samhället. Leta efter möjliga synergier och fundera på vad vi tillsammans kan göra för det globala samfundet.

Vi gör redan mycket. Ni gör mycket. Men vi kan göra ännu mer. Våra dörrar är alltid öppna för er. Precis som jag är säker på att dörrarna till utrikesministeriet, som leds av vår utmärkta minister Elina Valtonen, är det.

Den här kvällen ger oss möjlighet att utbyta åsikter och idéer – och att lära känna varandra. Låt oss tillsammans göra det bästa av den. 

Tack.


Fler nyheter

Fler nyheter